Blogg

Läs vår rapport om projektet “Allmänheten och naturvård”

Vi har publicerat en rapport om projektet “Allmänheten och naturvård - Biologg, medborgarforskning och biologisk mångfald”, ett Vinnova-finansierat projekt som vi utförde tillsammans med SLU Artdatabanken under 2021. Projektet handlade om att tillgängliggöra fynd av arter som rapporterats via appen Biologg via SLU Artdatabankens tjänster så att de kan användas för forskning och naturvård. Projektet resulterade i att det nu finns över 80 000 fynd tillgängliga via bland annat tjänsten Fyndkartor, en del av Artfakta.se.

I rapporten tar vi bland annat upp utmaningar med öppna data och GDPR, hur gamification och appar kan användas för medborgarforskning, samt diskuterar vilka möjligheter som finns för att använda Biologg som ett verktyg för utbildning, forskning och naturvård, t.ex för kartläggning av invasiva arter.

Du kan läsa rapporten online eller ladda ner den som en pdf.