Integritetspolicy för Biologg

Senast ändrad 2019-03-20

Denna integritetspolicy avser appen Biologg utvecklad av Overstellar Solutions AB. Den beskriver hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in när du som användare registrerar ett konto i vår app, eller personuppgifter som vi på annat sätt samlar in via användandet av vår app.

Personuppgiftsansvarig

Overstellar Solutions AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling nås på annakarin@overstellar.se

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar en användarprofil i Biologg. Den insamlade informationen inkluderar ditt fullständiga namn och din e-postadress. Vi sparar även data när du laddar upp observationer i appen. Dessa data inkluderar GPS-position, tid, datum och foton på observationer.

2. Användning av information

Vi samlar in och lagrar ditt namn och din e-postadress för att möjliggöra inloggning och hantering av användarkonton. Overstellar behandlar dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Så länge ditt konto är aktivt kan vi kontakta dig via e-post för att informera dig om uppdateringar.

3. Lagring

Ditt fullständiga namn kommer att lagras tillsammans med den observationsdata du laddat upp. Detta är för att kunna korrekt namnge personer som har levererat fakta om observationsdatan så att den i ett senare skede ska kunna användas för forskningspublikationer. Denna data kan komma att sparas även om du raderar ditt konto i Biologg.

Dina övriga personuppgifter, kopplade specifikt till ditt konto i Biologg, lagras så länge som ditt konto är aktivt.

4. Säkerhet

Vi är de enda som äger och/eller använder oss av informationen som samlas in via Biologg. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

5. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

6. Avsluta prenumeration för nyhetsbrevet

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka nyheter, information och uppdateringar som rör ditt medlemsskap, enstaka nyhetsbrev, relaterad information etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Avsluta medlemskap

Om du önskar avsluta ditt konto så går det bra att mejla till info@biologg.se och meddela detta så kommer vi att radera all information som är relaterad till dig som användare.

8. Samtycke

När du skapar ett konto i Biologg måste du godkänna vår integritetspolicy för att kunna använda appen.

9. Ändringar

Overstellar förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. I det fallet kommer du att bli informerad via den e-postadress som du lämnat i samband med registreringen, samt när du loggar in i appen. För att fortsätta använda appen behöver du godkänna ändringarna.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätt att invända mot behandlingen på grund av dina personliga omständigheter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta info@biologg.se.

11. Klagomål

Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till info@biologg.se.