Blogg

Möte med ArtDatabanken

Den 13 Juni besökte vi ArtDatabanken i Uppsala där vi presenterade Biologg och diskuterade möjliga samarbeten.