Blogg

Resultat från Biologgs BioBlitz 2021

Den 21-24 Maj genomförde vi en nationell BioBlitz i Biologg för att uppmärksamma Den Biologiska Mångfaldens Dag som firas varje år den 22 Maj. En BioBlitz är ett event där deltagare försöker hitta så många arter som möjligt under en viss tid.

Resultat

Under BioBlitzen fick vi in sammanlagt 628 fynd där klart flest var fynd av växter, med ryggradslösa djur som den näst mest populära kategorin. Totalt loggades 310 olika arter.

De flesta fynden loggades i mellersta och södra Sverige, med några fynd loggade längre norrut, enstaka fynd på Öland och Gotland samt ett fynd i Danmark.