Blogg

Länksamling för hjälp med artbestämning


Som nybörjare är det inte så lätt att veta vilken art det är man har hittat. Förutom böcker och appar finns det massor av faktasidor och guider på nätet som man kan ta hjälp av. Om du ändå inte hittar rätt finns det dessutom massor av grupper på Facebook där medlemmarna hjälper varandra att artbestämma fynd. Här har vi sammanställt en lista över några webbsidor och grupper som du kan kolla in när du vill ha hjälp att ta reda på vad det är du har sett.

Ryggradslösa djur (insekter, spindeldjur, blötdjur)

Bin och humlor

Artnycklar

Bin (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Sandbin (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Citronbin (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Smalbin (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Fibblebin (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Humlesidan (Svenska vildbiprojektet )

Sveriges humlor (Jonas Myrenås)

Webbsidor

Natursidans guide till Sveriges vanligaste humlor (Erik Hansson)


Facebook-grupper

Vi som gillar bin och humlor

Steklarnas liv

Blötdjur

Artnycklar

Sniglar (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Landsnäckor(Artfakta, SLU Artdatabanken)

Marina musslor (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Limniska stormusslor (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Marina bakgälade snäckor (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Sötvattenssnäckor(Artfakta, SLU Artdatabanken)

Nakensnäckor (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Bestämningsnyckel hos Svensk trädgård


Webbsidor

Svenska blötdjur(Jonas Roth)

Natursidans bildguide till Sveriges sniglar (Erik Hansson)

Skogssnigel eller mördarsnigel? (Stick.se)

Facebook-grupper

Blötdjurens liv

Spindlar

Artnycklar

Lockespindlar (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Hoppspindlar (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Webbsidor

Småkryp (I Ljungström)

Vilkenart.se (Stefan Lemurell)

Spiders of Europe (Naturhistoriska museet, Bern)

Facebook-grupper

Spindelnätet

Dag och nattfjärilar

Artnycklar

Bastardsvärmare (Artfakta, SLU Artdatabanken

Webbsidor

Vilkenart.se (Stefan Lemurell)

Kryp i naturen (Anki Engström)

Småkryp (I Ljungström)

Facebook-grupper

Vi som gillar fjärilar

Nattfjärilarnas vänner

Insektsdagboken eller vad som händer på lakanet inatt

Trollsländor

Webbsidor

Trollsländeföreningen.se

Naturforskaren (Trollsländor) (Naturhistoriska Riksmuseet)

Vilkenart.se (Stefan Lemurell)

Kryp i naturen (Anki Engström)

Småkryp (I Ljungström)

Facebook-grupper

Trollsländor

Gräshoppor och vårtbitare

Webbsidor

Naturforskaren, hopprätvingar (Naturhistoriska Riksmuseet)

Vilkenart.se (Stefan Lemurell)

Kryp i naturen (Anki Engström)

Småkryp (I Ljungström)

Ratvingar.se (?)

Facebook-grupper

Vi som gillar gräshoppor…

Insekter, allmänt

Webbsidor

Kryp i naturen (Anki Engström)

Vilkenart.se (Stefan Lemurell)

Småkryp (I Ljungström)

Facebook-grupper

Vilken insekt

Insekter i Sverige (Sveriges Entomologiska Förening)

Skalbaggarnas liv

Vi som gillar bärfisar i Sverige

Halvvingarnas liv (Hemiptera)

Långhorningar


Fåglar

Webbsidor

Natursidans guide till vinterfåglar (Erik Hansson)

Natursidan - Fågelläten och fågelsång i Sverige (Erik Hansson)


Facebook-grupper: 

Vilken fågel

Fåglar inpå knuten

Artbestämning av fåglar

Däggdjur

Fladdermöss

Webbsidor

Fladdermus.net (Jens Rydell, Johan Eklöf)

Natursidans guide till fladdermöss (Erik Hansson)

Övriga däggdjur

Facebook-grupper

Däggdjur i Sverige

Däggdjurens spår


Växter

Mossor

Artnycklar

Sågmossor (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Knölmossor (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Järvmossor och vridbjörnmossor (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Fyrtandsmossor/knappnålsmossor (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Webbsidor

Natursidans guide till vanliga mossor i Sverige (Erik Hansson)

Facebook-grupper

Mossor och lavar

Ätliga växter

Webbsidor

Skogsskafferiet (Christian Cederwall & Markus Lundström)

Dags att plocka (Emilia Blom, Simon Lussi)

Facebook-grupper

Vilda ätliga/användbara växter i sverige

Vilda ätliga växter i Sverige - som i mat och dryck


Växter, allmänt

Webbsidor

Den virtuella floran (Naturhistoriska Riksmuseet)

Digiflora (Jan-Olof Nordenstam, Ulf Larsson och Ingmar Tönnby)

Natursidans knoppguide till 18 vanliga träd (Erik Hansson)

Facebook-grupper: 

Vilken växt

Svenska botaniska föreningen

Svampar och lavar

Svampar

Artnycklar

Stjälkröksvampar (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Webbsidor

Svampguiden.com (Michael Krikorev)


Facebook-grupper

Svamp-klapp

Vilken svamp

Lavar

Webbsidor

Natursidans guide till lavar (Erik Hansson)

Bilder på lavar i Sverige (Leif och Anita Stridvall)

Facebook-grupper

Mossor och lavar

Grod- och kräldjur

Groddjur

Artnycklar

Groddjur (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Webbsidor

Naturskyddsföreningens guide

Facebook-grupper

Herpetologi

Kräldjur

Artnycklar

Kräldjur (Artfakta, SLU Artdatabanken)

Fiskar

Webbsidor

Fishbase

Facebook-grupper

Vilken fisk

All fish species identification

Andra länksamlingar: 

Alla artnycklar i Artfakta, SLU Artdatabanken

Lista över invasiva arter i Artfakta, SLU Artdatabanken

Artdatabankens lista över Facebookgrupper

Natursidans guide till artbestämning (webbsidor, grupper, appar, böcker, föreningar)